Mẫu tự đánh giá xếp loại đảng viên năm 2018

Mẫu tự đánh giá xếp loại đảng viên năm 2018

Đăng lúc 5 năm trước · 164 lượt xem

Mẫu kiểm điểm đảng viên năm 2018

Mẫu kiểm điểm đảng viên năm 2018

Đăng lúc 5 năm trước · 164 lượt xem

Mẫu 5A-SHD

Mẫu phiếu xin ý kiến của chi ủy nơi cư trú

Đăng lúc 6 năm trước · 4992 lượt xem
Đăng lúc 6 năm trước · 270 lượt xem