Danh sách học sinh được đề nghị hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020

Đăng lúc: 08:10:57 25/03/2020 (GMT+7)

Thông báo kết quả xét, đề nghị hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh 05 tháng học kỳ 2 năm học 2019-2020

DANH SÁCH HỌC SINH THUỘC DIỆN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

THEO NGHỊ ĐỊNH 86/2015/NĐ-CP

05 tháng học kì II Năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông báo số 18/TB-THCV ngày 05/3/2020 của Trường Tiểu học Cẩm Vân)

TT

Họ tên học sinh

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

Đối tượng

 
 

1

Lê Đình Đức

10/03/2013

Thôn Vân Quan, Cẩm Vân

Hộ nghèo

 

2

Trần Thùy Châu

23/07/2009

Thôn Tiên Lăng, Cẩm Vân

Hộ nghèo

 

3

Nguyễn Quỳnh Anh

23/12/2010

Thôn Vân Quan, Cẩm Vân

Mồ côi cả cha và mẹ

 

Danh sách ấn định:  03 học sinh được thụ hưởng.

 

DANH SÁCH HỌC SINH

THUỘC DIỆN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

THEO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBH-BTC

05 tháng học kì II Năm học 2019-2020

(Kèm theo Thông báo số 18/TB-THCV ngày 05/3/2020 của Trường Tiểu học Cẩm Vân)

 

TT

Họ tên học sinh

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú
 ( Thôn, xã)

Đối tượng

 
 

1

Lê Đình Nam

02/08/2011

Thôn Quan Phác, xã Cẩm Vân

khuyết tật;

Hộ cận nghèo

 

Danh sách ấn định:  01 học sinh được thụ hưởng. 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)