Danh mục Sách giáo khoa Lớp 1

Đăng lúc: 14:40:01 25/05/2020 (GMT+7)

Danh mục Sách giáo khoa Lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Cẩm Vân năm học 2020-2021

 

   

PHÒNG GD-ĐT CẨM THỦY

         TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

SỬ DỤNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-THCV ngày 28/4/2020

của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Vân)

 

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1

Tiếng Việt 1

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hoà Bình, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Ly Kha, Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh.

Nhà xuất bản ĐHSP

TP HCM

2

Toán 1

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

3

Đạo đức 1

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Hương, Trần Thị Tố Oanh.

Nhà xuất bản ĐHSP

TP HCM

4

Tự nhiên và Xã hội 1

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn Thị Thu Trang.

Nhà xuất bản

Đại học Sư phạm

5

Âm nhạc 1

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đỗ Thanh Hiên.

Nhà xuất bản ĐHSP

TP HCM

6

Mỹ thuật 1

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Đông (Chủ biên), Phạm Đình Bình, Nguyễn Hải Kiên, Nguyễn Minh Quang.

Nhà xuất bản

Đại học Sư phạm

7

Giáo dục

Thể chất 1

Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường.

Nhà xuất bản

Đại học Sư phạm

8

Hoạt động trải nghiệm 1

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang Quế.

Nhà xuất bản ĐHSP

TP HCM

9

Tiếng Anh 1 (Phonics - Smart)

Nguyễn Thu Hiền (Chủ biên), Quản Lê Duy.

NXB Đại học Quốc gia TP HCM

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 Vũ Văn Tiếp

 

                                                                                                                                

 

 

 

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)