BCH CHI ỦY NHIỆM KỲ 2022-2025
Tiep (80 x 120).jpg
Bí thư Chi bộ: Vũ Văn Tiếp
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Điện thoại: 0987603666
Email: mr.vuvantiep@gmail.com
 
 
 
Phó Bí thư Chi bộ: Lê Đình Chinh
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Điện thoại: 0946096402
Email: chinhthuycamphong@gmail.com
 
 
tuong (80 x 120).jpg
Chi ủy viên: Phạm Thị Tưởng
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
ĐIện thoại: 0817353905
Email: phamthituong.cv@gmail.com