DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022

Đăng lúc: 09:10:55 03/08/2021 (GMT+7)

Danh sách học sinh lớp 1 năm học 2021-2022

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022

 

TT

Họ Tên

Ngày sinh

Lớp

Nơi đăng ký thường trú

1

Nguyễn Thị Mai An

23/02/2015

1A

Thôn Vân Quan, xã Cẩm Vân

2

Lê Duy Anh

25/11/2015

1A

Thôn Vân Bằng, xã Cẩm Vân

3

Nguyễn Ngọc Anh

03/01/2015

1A

Thôn Vân Cát, xã Cẩm Vân

4

Trương công Bảo

29/09/2015

1A

Thôn Đồi Chông, xã Cẩm Vân

5

Lê Đình Báu

15/06/2015

1A

Thôn Quan Phác, xã Cẩm Vân

6

Nguyễn Đình Cường

22/01/2015

1A

Thôn Vân Cát, xã Cẩm Vân

7

Phạm Thị Phương Chuyên

22/09/2015

1A

Thôn Đồi Chông, xã Cẩm Vân

8

Nguyễn Quốc Dân

12/06/2015

1A

Thôn Tiên Lăng, xã Cẩm Vân

9

Trương Công Đạt

29/11/2015

1A

Thôn Đồi Chông, xã Cẩm Vân

10

Lê Hoàng

28/11/2015

1A

Thôn Vân Quan, xã Cẩm Vân

11

Phạm Thị Hồng

19/01/2015

1A

Thôn Vân Cát, xã Cẩm Vân

12

Nguyễn Thị Khánh Huyền

02/09/2015

1A

Thôn Quan Phác, xã Cẩm Vân

13

Trương Thế Hưng

12/11/2015

1A

Thôn Vân Bằng, xã Cẩm Vân

14

Đỗ Tuấn Kiệt

25/02/2015

1A

Thôn Vân Cát, xã Cẩm Vân

15

Phạm Gia Khánh

09/10/2015

1A

Thôn Quan Phác, xã Cẩm Vân

16

Lê Văn Khánh

04/04/2015

1A

Thôn Vân Cát, xã Cẩm Vân

17

Phạm Gia Lâm

03/05/2015

1A

Thôn Vân Bằng, xã Cẩm Vân

18

Lê Thị Thanh Mai

18/09/2015

1A

Thôn Vân Bằng, xã Cẩm Vân

19

Doãn Phương Nga

03/09/2015

1A

Thôn Vân Bằng, xã Cẩm Vân

20

Nguyễn Thị Thu Ngân

22/01/2015

1A

Thôn Tiên Lăng, xã Cẩm Vân

21

Đỗ Minh Ngọc

23/12/2015

1A

Thôn Đồi Chông, xã Cẩm Vân

22

Doãn Cao Nguyên

01/05/2015

1A

Thôn Vân Bằng, xã Cẩm Vân

23

Lê Ánh Nguyệt

28/03/2015

1A

Thôn Vân Bằng, xã Cẩm Vân

24

Phạm Thị Linh Nhi

15/03/2015

1A

Thôn Tiên Lăng, xã Cẩm Vân

25

Phạm Thị Nhung

19/01/2015

1A

Thôn Vân Cát, xã Cẩm Vân

26

Phạm Minh Thiên Phú

12/10/2015

1A

P. An Hoạch, TP Thanh Hóa

27

Phạm Bá Gia Phước

21/06/2015

1A

Thôn Vân Cát, xã Cẩm Vân

28

Phạm Văn Thanh Phương

06/10/2015

1A

Thôn Quan Phác, xã Cẩm Vân

29

Lê Đình Tài

14/09/2015

1A

Thôn Quan Phác, xã Cẩm Vân

30

Lê Anh Tài

25/08/2015

1A

Thôn Vân Bằng, xã Cẩm Vân

31

Lê Thị Thu Thảo

27/09/2015

1A

Thôn Vân Quan, xã Cẩm Vân

32

Lê Minh Thư

09/03/2015

1A

Thôn Vân Quan, xã Cẩm Vân

33

Phạm Đỗ Minh Vũ

13/05/2015

1A

Thôn Tiên Lăng, xã Cẩm Vân

34

Vũ Trâm Anh

26/02/2015

1B

Thôn Quan Phác, xã Cẩm Vân

35

Phạm Huy Gia Bảo

02/02/2015

1B

Thôn Tường Yên, xã Cẩm Vân

36

Vũ Thiện Cơ

09/09/2015

1B

Thôn Tường Yên, xã Cẩm Vân

37

Nguyễn Huyền Chi

29/11/2015

1B

Thôn Vân Quan, xã Cẩm Vân

38

Phạm Thùy Dương

26/12/2015

1B

Thôn Tường Yên, xã Cẩm Vân

39

Phạm Đắc Tiến Đạt

04/05/2015

1B

Thôn Vân Quan, xã Cẩm Vân

40

Vũ Ngọc Hân

07/03/2015

1B

Thôn Tường Yên, xã Cẩm Vân

41

Đỗ Gia Huy

10/09/2015

1B

Thôn Tiên Lăng, xã Cẩm Vân

42

Hà Phạm Ngọc Bích

13/03/2015

1B

Thôn 104 Cẩm Yên

43

Phạm Trung Kiên

10/05/2015

1B

Thôn Đồi Chông, xã Cẩm Vân

44

Nguyễn Đăng Khoa

10/10/2015

1B

Dương Huệ, T. Trấn Phong Sơn

45

Trần Anh Khôi

28/11/2015

1B

Thôn Tiên Lăng, xã Cẩm Vân

46

Trần Xuân Anh Khôi

06/04/2015

1B

Thôn Tiên Lăng, xã Cẩm Vân

47

Phạm Khắc Mạnh

01/10/2015

1B

Thôn Vân Cát, xã Cẩm Vân

48

Nguyễn Thúy Nga

21/12/2015

1B

Thôn Tiên Lăng, xã Cẩm Vân

49

Trương Ánh Ngọc

02/11/2015

1B

Thôn Đồi Chông, xã Cẩm Vân

50

Phạm Phương Bảo Ngọc

18/06/2015

1B

Thôn Tường Yên, xã Cẩm Vân

51

Lê Thị Thảo Nguyên

06/04/2015

1B

Thôn Tường Yên, xã Cẩm Vân

52

Phạm Thảo Nhi

01/11/2015

1B

Thôn Tiên Lăng, xã Cẩm Vân

53

Lê Hồng Phúc

30/01/2015

1B

Thôn Vân Cát, xã Cẩm Vân

54

Vũ Như Quỳnh

30/03/2015

1B

Thôn Tiên Lăng, xã Cẩm Vân

55

Trịnh Minh Tiến

10/10/2015

1B

Thôn Tiên Lăng, xã Cẩm Vân

56

Trương Đức Tín

29/01/2015

1B

Thôn Đồi Chông, xã Cẩm Vân

57

Vũ Anh Tuấn

16/01/2015

1B

Thôn Tường Yên, xã Cẩm Vân

58

Vũ Đức Tuấn

07/03/2015

1B

Thôn Tường Yên, xã Cẩm Vân

59

Lê Thanh Tùng

03/11/2015

1B

Thôn Vân Bằng, xã Cẩm Vân

60

Phạm Văn Tuyên

08/09/2015

1B

Thôn Vân Bằng, xã Cẩm Vân

61

Lê Thanh Thảo

04/07/2015

1B

Thôn Quan Phác, xã Cẩm Vân

62

Trần Nguyễn Hạo Thiên

12/08/2015

1B

Thôn Đồi Vàng, xã Cẩm Vân,

63

Lê Hoài Thương

07/10/2015

1B

Thôn Vân Cát, xã Cẩm Vân

64

Lê Thảo Vân

23/10/2015

1B

Thôn Vân Quan, xã Cẩm Vân

65

Phạm Đăng Đại Việt

28/10/2015

1B

Thôn Tường Yên, xã Cẩm Vân

66

Lê Thị Hà Vy

04/2/2015

1B

Thôn Đồi Chông, xã Cẩm Vân

67

Vũ Hồng Anh

30/10/2015

1C

Thôn Tường Yên, xã Cẩm Vân

68

Phạm Thị Băng Băng

02/05/2015

1C

Thôn Vân Bằng, xã Cẩm Vân

69

Lê Thế Duy

16/10/2015

1C

Thôn Quan Phác, xã Cẩm Vân

70

Lê Xuân Đạt

21/12/2015

1C

Thôn Quan Phác, xã Cẩm Vân

71

Phạm Đồng Thành Đạt

02/10/2015

1C

Thôn Tiên Lăng, xã Cẩm Vân

72

Phạm Đình Đức

02/11/2015

1C

Thôn Tường Yên, xã Cẩm Vân

73

Trương Thị Ánh Hồng

02/07/2015

1C

Thôn Tường Yên, xã Cẩm Vân

74

Phạm Mạnh Hùng

11/08/2015

1C

Thôn Đồi Chông, xã Cẩm Vân

75

Lê Thị Bảo Khánh

02/07/2015

1C

Thôn 9, Xuân Phong, Thọ Xuân

76

Phạm Văn Khánh

27/02/2015

1C

Thôn Vân Bằng, xã Cẩm Vân

77

Quản Ngọc Khánh Linh

10/10/2015

1C

Thôn Vân Bằng, xã Cẩm Vân

78

Nguyễn Thị Khánh Linh

01/04/2015

1C

Thôn Vân Cát, xã Cẩm Vân

79

Phạm Mai Linh

31/08/2015

1C

Thôn Vân Cát, xã Cẩm Vân

80

Trương Đông Lương

01/10/2015

1C

Thôn Vân Bằng, xã Cẩm Vân

81

Phạm Thị Thiên Ly

02/11/2015

1C

Thôn Đồi Chông, xã Cẩm Vân

82

Lê Thị Thanh Mến

18/09/2015

1C

Thôn Vân Bằng, xã Cẩm Vân

83

Phạm Thị Trà My

29/06/2015

1C

Thôn Vân Bằng, xã Cẩm Vân

84

Phạm Thành Nam

15/08/2015

1C

Thôn Tiên Lăng, xã Cẩm Vân

85

Trần Bảo Ngọc

13/02/2015

1C

Thôn Tiên Lăng, xã Cẩm Vân

86

Đỗ Bích Ngọc

09/02/2015

1C

Thôn Vân Bằng, xã Cẩm Vân

87

Lê Đình Minh Nhật

02/10/2015

1C

Thôn Đồi Chông, xã Cẩm Vân

88

Phạm Đức Nhật

21/08/2015

1C

Thôn Vân Quan, xã Cẩm Vân

89

Phạm Bá Phương

02/09/2015

1C

Thôn Tiên Lăng, xã Cẩm Vân

90

Vũ Minh Quang

22/06/2015

1C

Thôn Tường Yên, xã Cẩm Vân

91

Phạm Minh Duy Tiến

09/08/2015

1C

Thôn Quan Phác, xã Cẩm Vân

92

Lê Phú Tươi

09/12/2015

1C

Thôn Quan Phác, xã Cẩm Vân

93

Hoàng Thị Phương Thanh

18/07/2015

1C

Thôn Quan Phác, xã Cẩm Vân

94

Quản Đức Thịnh

04/11/2015

1C

Thôn Vân Cát, xã Cẩm Vân

95

Nguyễn Thi Hoài Thu

14/02/2015

1C

Thôn Tiên Lăng, xã Cẩm Vân

96

Phạm Thị Minh Thu

12/09/2015

1C

Thôn Tường Yên, xã Cẩm Vân

97

Phạm Đăng Trường

12/03/2015

1C

Thôn Tường Yên, xã Cẩm Vân

98

Lâm Phúc Trường

03/05/2015

1C

Thôn Tường Yên, xã Cẩm Vân

99

Hồ Đức Việt

29/10/2015

1C

Thôn Tiên Lăng, xã Cẩm Vân

100

Phạm Minh Vương

27/12/2015

1C

Thôn Vân Cát, xã Cẩm Vân

Danh sách này có 100 học sinh./.

  
Từ khóa bài viết: