Xét, tuyển học sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022

Đăng lúc: 09:49:47 07/07/2021 (GMT+7)

Trường Tiểu học Cẩm Vân xây dựng kế hoạch xét, tuyển học sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022

PHÒNG GD-ĐT CẨM THỦY

TRƯỜNG TIỂU HOC CẨM VÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 56/KH-THCV

Cẩm Vân, ngày 21 tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH

Xét, tuyển học sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022

Trường Tiểu học Cẩm Vân

 
 

 


Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

Căn cứ Hướng dẫn số 10/HD-PGD&ĐT ngày 01/06/2021 của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Thủy về việc Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022; Trường Tiểu học Cẩm Vân xây dựng kế hoạch xét, tuyển học sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Huy động 100% số trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015) có hộ khẩu thuộc các thôn trên địa bàn xã Cẩm Vân vào lớp 1 năm học 2021-2022.

2. Việc tuyển sinh vào lớp 1 phải gắn liền với thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học trên địa bàn xã Cẩm Vân.

Đảm bảo chính xác, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh.

II. KẾ HOẠCH XÉT, TUYỂN

1.  Đối tượng:

- Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2015) có hộ khẩu thuộc các thôn trên địa bàn xã Cẩm Vân. Các trường hợp khác phải được sự đồng ý cho phép tuyển sinh của phòng GD&ĐT Cẩm Thủy.

- Đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 8 tuổi. 

2. Chỉ tiêu đã được phê duyệt:

- Tổng số học sinh: 103 học sinh.

- Số lớp: 03 lớp, học tại Trường Tiểu học Cẩm Vân.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian: Từ ngày 20/7/2021 đến ngày 28/7/2021.

- Địa điểm: tại Trường Tiểu học Cẩm Vân.

Lưu ý: Cha mẹ học sinh đến trường nhận mẫu đơn, đăng ký nhập học và nạp các hồ sơ theo quy định.

4.  Hồ sơ gồm có:

1). Đơn xin vào học lớp 1 (theo mẫu của nhà trường).

2). Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

3). Bản sao sổ hộ khẩu (công chứng).

4). Giấy chứng nhận Hoàn thành chương trình Mầm non (nếu có).

5). Bản sao công chứng giấy chứng nhận ưu tiên  (nếu có).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Hội đồng xét, tuyển học sinh vào lớp 1

- Thành lập Hội đồng xét tuyển học sinh vào lớp 1 gồm: Chủ tịch hội đồng là Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Hiệu trưởng và các thành viên là Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, Tổng phụ trách Đội, giáo viên phụ trách theo dõi công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa bàn các thôn.

Hội đồng xét, tuyển học sinh vào lớp 1 có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, huy động 100% số trẻ 6 tuổi ra lớp.

2. Công tác tuyên truyền

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về việc tuyển học sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022.

- Một số lưu ý về sách giáo khoa lớp 1 năm học 2021-2022: Năm học 2021-2022 thực hiện sách giáo khoa lớp 1 theo Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 27/5/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

­
TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1

Toán 1

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên)., Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2

Tiếng Việt 1

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

3

Đạo đức 1

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

4

Âm nhạc 1

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

5

Mĩ thuật 1

Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng Ngọc, Lâm Yến Như.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

6

Tự nhiên và Xã hội 1

Mai Sỹ Tuấn, Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn Thị Thu Trang.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

7

Giáo dục Thể chất 1

Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

8

Hoạt động trải nghiệm 1

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang Quế.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

- Để đảm bảo có sách giáo khoa đầy đủ kịp thời cho học sinh khi bước vào năm học mới, theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Cẩm Thủy nhà trường đã đăng ký số lượng sách giáo khoa với Nhà xuất bản theo số lượng học sinh dự tuyển theo kế hoạch. Do vậy các bậc cha mẹ học sinh có thể đăng ký mua sách giáo khoa với nhà trường khi đăng ký nhập học cho con vào lớp 1. Giá sách theo giá bìa của Nhà xuất bản. Riêng đối với môn tiếng Anh lớp 1, đây là môn học tự chọn, nhà trường chưa đủ điều kiện để triển khai thực hiện.

3. Công tác báo cáo

Nhà trường hoàn thành công tác xét, tuyển học sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022 trước ngày 04/8/2021 và báo cáo về Phòng GD&ĐT theo quy định.

* Trên đây là kế hoạch tuyển học sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022 của Trường Tiểu học Cẩm Vân, nếu có vấn đề nào chưa rõ các bậc cha mẹ học sinh có thể liên hệ trực tiếp với Hiệu trưởng theo số điện thoại 0987603666.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- UBND xã (để báo cáo);

- Thông báo đến GV, CMHS;

- Website đơn vị;

- Lưu: VT./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vũ Văn Tiếp


PHÒNG GD&ĐT CẨM THỦY

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NHẬP HỌC VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022

         

Kính gửi : Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cẩm Vân.

Tôi tên là: …………………………………………………………………………….………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: Thôn ………………………, xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh TH.

Là cha, mẹ của học sinh: ……………………………………….……………………….…… Giới tính: ……..…

Sinh ngày: …………………………………………………....……………..…………………………………………………………

Nơi sinh: …………………………………………………………………….…………..………………………………………………

Tình trạng sức khỏe: ………………………..……… Dân tộc: ………….…… Tôn giáo: ……………………

Gia đình thuộc diện chính sách (hộ nghèo, con TB, ….) …………………………………….…………

Đã học xong CTMN 5 tuổi tại trường: …………….….…………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: Thôn ………………………………Xã ………..…………………………………………………

Huyện:………………………………………………………… Tỉnh: …………….…………….……………………………………

Nơi ở hiện tại: Thôn ……………………………………, xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy

Họ tên cha: ……………………………………………………Năm sinh: ……… Nghề nghiệp: …………………

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………..……………………………………

Họ tên mẹ: ……………………………………………………Năm sinh: ……… Nghề nghiệp: …………………

Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………..……………………………………

          Nay tôi viết đơn này xin đăng ký cho con tôi nhập học vào lớp 1 năm học 2021-2022 tại Trường Tiểu học Cẩm Vân. Được nhận vào học, gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các nội quy, quy định của nhà trường.

          Tôi xin chân thành cảm ơn!

* Hồ sơ kèm theo: - Bản sao giấy khai sinh;                                                                          

¨  Bản sao Giấy khai sinh;

¨  Bản sao Sổ hộ khẩu gia đình;

¨  Giấy CN hoàn thành CTMG 5 tuổi;

¨  Giấy Chứng nhận hộ nghèo;

¨  Giấy Chứng nhận ưu tiên khác.

 

Cẩm Vân, ngày ……..  tháng 7 năm 2021

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

  
TẢI MẪU ĐƠN
Từ khóa bài viết:,
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)