DANH SÁCH HỌC SINH XÉT, TUYỂN VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023

Đăng lúc: 18:18:02 14/08/2022 (GMT+7)

Danh sách học sinh lớp 1 năm học 2022-2023

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023

 

TT

Họ Tên

Ngày sinh

Lớp

Nơi đăng ký thường trú

1

Đồng Thị Tâm An

10/06/2016

1A

Thôn Đồi Vàng, Cẩm Vân

2

Nguyễn Phạm Việt Anh

05/08/2016

1A

Thôn Vân Cát, Cẩm Vân

3

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

09/12/2016

1A

Thôn Quan Phác, Cẩm Vân

4

Trần Gia Bảo

04/05/2016

1A

Thôn Vân Quan, Cẩm Vân

5

Lê Hùng Cường

10/05/2016

1A

Thôn Vân Cát, Cẩm Vân

6

Nguyễn Ngọc Tùng Dương

11/03/2016

1A

Thôn Đồi Chông, Cẩm Vân

7

Lê Xuân Đạt

19/08/2016

1A

Thôn Vân Quan, Cẩm Vân

8

Nguyễn Ngọc Hải Đăng

17/11/2016

1A

Thôn Đồi Chông, Cẩm Vân

9

Trương Anh Đức

20/03/2016

1A

Thôn Đồi Chông, Cẩm Vân

10

Trần Đỗ Gia Hân

10/01/2016

1A

Thôn Đồi Vàng, Cẩm Vân

11

Phạm Thị Hiền

03/02/2016

1A

Thôn Vân Bằng, Cẩm Vân

12

Phạm Đăng Hưởng

12/12/2016

1A

Thôn Tường Yên, Cẩm Vân

13

Phạm Duy Khánh

14/09/2016

1A

Thôn Đồi Vàng, Cẩm Vân

14

Lê Văn Long

02/01/2016

1A

Thạch Đài, Định Tăng, Yên Định, TH

15

Vũ Lê Khánh Ly

08/01/2016

1A

Thôn Vân Quan, Cẩm Vân

16

Nguyễn Thị Thảo My

22/06/2016

1A

Thôn Vân Cát, Cẩm Vân

17

Trịnh Ánh Ngọc

31/01/2016

1A

Thôn Vân Cát, Cẩm Vân

18

Vũ Gia Nguyên

19/10/2016

1A

Thôn Vân Bằng, Cẩm Vân

19

Lê Đông Phong

08/10/2016

1A

Thôn Tiên Lăng, Cẩm Vân

20

Trương Ngọc Phúc

26/01/2016

1A

Thôn Vân Cát, Cẩm Vân

21

Phùng Bảo Quốc

12/04/2016

1A

Thôn Vân Cát, Cẩm Vân

22

Lê Thị  Tâm

29/06/2016

1A

Thôn Vân Quan, Cẩm Vân

23

Phạm Đăng Toả

07/08/2016

1A

Thôn Đồi Chông, Cẩm Vân

24

Lê Anh Tuấn

01/11/2016

1A

Thôn Quan Phác, Cẩm Vân

25

Phạm Bá Hoàng Thái

15/05/2016

1A

Thôn Tường Yên, Cẩm Vân

26

Lê Như Thảo

28/08/2016

1A

Thôn Quan Phác, Cẩm Vân

27

Nguyễn Ngọc Thắng

02/11/2016

1A

Thôn Tiên Lăng, Cẩm Vân

28

Phạm Thị Kiều Trang

02/12/2016

1A

Thôn Đồi Chông, Cẩm Vân

29

Lê Đình Vũ

05/09/2015

1A

Thôn Quan Phác, Cẩm Vân

30

Phạm Thế Trà Vy

31/03/2016

1A

Thôn Vân Quan, Cẩm Vân

31

Trần Việt Anh

22/05/2016

1B

Thôn Đồi Chông, Cẩm Vân

32

Lê Cao Bảo Anh

20/01/2016

1B

Thôn Đồi Chông, Cẩm Vân

33

Hoàng Duy Anh

16/10/2016

1B

Thôn Quan Phác, Cẩm Vân

34

Phạm Thế Duy

17/07/2016

1B

Thôn Tiên Lăng, Cẩm Vân

35

Phạm Thị Thùy Dương

21/06/2016

1B

Thôn Vân Quan, Cẩm Vân

36

Phạm Đình Đan

20/07/2016

1B

Thôn Đồi Chông, Cẩm Vân

37

Nguyễn Thị Diệu Hằng

10/01/2016

1B

ThônVân Quan, Cẩm Vân

38

Vũ Văn Gia Hưng

31/01/2016

1B

Tường Yên, Cẩm Vân

39

Phạm Ngọc Ly

24/10/2016

1B

Thôn Quan Phác, Cẩm Vân

40

Vũ Sao Mai

11/11/2016

1B

Thôn Tường Yên, Cẩm Vân

41

Trịnh Hải Nam

01/08/2016

1B

Thôn Tường Yên, Cẩm Vân

42

Lê Bảo Ngọc

20/12/2016

1B

Thôn Quan Phác, Cẩm Vân

43

Phạm Bảo Ngọc

09/08/2016

1B

Thôn Tường Yên, Cẩm Vân

44

Nguyễn Ngọc Bảo Nguyên

16/01/2016

1B

Thôn Tường Yên, Cẩm Vân

45

Nguyễn Ngọc Thùy Nhi

13/12/2016

1B

Thôn Vân Quan, Cẩm Vân

46

Phạm Thảo Nhi

24/11/2016

1B

Thôn Tường Yên, Cẩm Vân

47

Phạm Huy Toàn

31/12/2016

1B

Thôn Tường Yên, Cẩm Vân

48

Nguyễn Thế Anh Tú

20/06/2016

1B

Thôn Vân Cát, Cẩm Vân

49

Phạm Anh Tú

18/03/2016

1B

Thôn Tường Yên, Cẩm Vân

50

Phạm Anh Tuấn

18/03/2016

1B

Thôn Tường Yên, Cẩm Vân

51

Nguyễn Minh Tuệ

05/10/2016

1B

Đa Lộc, Hậu Lộc

52

Vũ Phạm Nguyên Trang

20/06/2016

1B

Thôn Đồi Chông, Cẩm Vân

53

Phạm Lê Huyền Trang

09/12/2016

1B

Thôn Tiên Lăng, Cẩm Vân

54

Phạm Đắc Trí

04/08/2016

1B

Thôn Đồi Chông, Cẩm Vân

55

Cấn Nguyễn Hải Trường

03/08/2016

1B

Xã Phụng Thượng, Phúc Thọ, TP Hà Nội

56

Trịnh Ngọc Nhã Vy

31/03/2016

1B

Thôn Đông Thành, Phú Xuân, Thọ Xuân

57

Nguyễn Thị Phương Vy

25/05/2016

1B

Thôn Tường Yên, Cẩm Vân

58

Nguyễn Ngọc Bảo Yến

10/08/2016

1B

Thôn Vân Quan, Cẩm Vân

59

Phạm Thị Hoài An

05/02/2016

1C

Thôn Thắng Long, Yên Lâm, Yên Định

60

Phạm Đức Anh

13/09/2016

1C

Thôn Vân Quan, Cẩm Vân

61

Phạm Gia Bảo

20/02/2016

1C

Thôn Vân Quan, Cẩm Vân

62

Lê Duy Cường

16/08/2016

1C

Thôn Vân Bằng, Cẩm Vân

63

Lê Thị Chi

04/08/2016

1C

Thôn Quan Phác, Cẩm Vân

64

Lê Thái Duy

24/06/2016

1C

Thôn Quan Phác, Cẩm Vân

65

Lê Xuân Đại

06/06/2016

1C

Thôn Quan Phác, Cẩm Vân

66

Lê Phát Đạt

21/07/2016

1C

Thôn Quan Phác, Cẩm Vân

67

Phạm Minh Đông

28/06/2016

1C

Thôn Vân Bằng, Cẩm Vân

68

Lê Đình Đức

14/03/2016

1C

Thôn Quan Phác, Cẩm Vân

69

Lê Huy Hoàng

21/07/2016

1C

Thôn Quan Phác, Cẩm Vân

70

Phạm Đắc Thanh Hoàng

26/09/2016

1C

Thôn Quan Phác, Cẩm Vân

71

Lê Trần Thu Hương

02/08/2016

1C

Thôn Tiên Lăng, Cẩm Vân

72

Nguyễn Trung Kiên

15/09/2016

1C

Thôn Vân Bằng, Cẩm Vân

73

Trần Hoàng Bảo Khương

30/01/2016

1C

Ấp rẫy Mới, xã Thạnh Trị, Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

74

Vũ Văn Lợi

03/02/2016

1C

Thôn Tường Yên, Cẩm Vân

75

Phạm Thị Quỳnh Mai

10/10/2016

1C

Thôn Tiên Lăng, Cẩm Vân

76

Vũ Trà My

09/02/2016

1C

Thôn Đồi Chông, Cẩm Vân

77

Đỗ Minh Nhật

17/10/2016

1C

Thôn Vân Cát, Cẩm Vân

78

Phạm Đặng Khánh Phong

26/08/2016

1C

Thôn Tường Yên, Cẩm Vân

79

Lê Đăng Quang

05/09/2016

1C

Thôn Vân Cát, Cẩm Vân

80

Phạm Bảo Quyên

30/10/2016

1C

Thôn Quan Phác, Cẩm Vân

81

Vũ Hoàng Sơn

22/12/2016

1C

Long Khê, Con Cuông, Nghệ An

82

Nguyễn Thị Thủy Tiên

20/04/2016

1C

Thôn Vân Cát, Cẩm Vân

83

Trịnh Văn Anh Thái

24/05/2016

1C

Thôn Vân Cát, Cẩm Vân

84

Nguyễn Bá Thanh

31/05/2016

1C

Phú An, Bến Cát, Bình Dương

85

Nguyện Minh Thư

08/07/2016

1C

Thôn Quan Phác, Cẩm Vân

86

Đặng Phạm Thùy Trang

27/10/2016

1C

Thôn Tiên Lăng, Cẩm Vân

87

Trịnh Huyền Trang

12/05/2016

1C

SN 815, P Đông Vệ, TPTH

88

Lê Thị Ánh Xuân

16/01/2016

1C

Thôn Quan Phác, Cẩm Vân

89

Phạm Lê Minh Anh

16/12/2016

1D

Thôn Quan Phác, Cẩm Vân

90

Nguyễn Tuấn Anh

14/09/2016

1D

Thôn Phúc Mỹ, Cẩm Tân

91

Phạm Đăng Gia Bảo

06/01/2016

1D

Tường Yên, Cẩm Vân

92

Trịnh Ngọc Chiến

14/04/2016

1D

Thôn Quan Phác, Cẩm Vân

93

Đỗ Tiến Dương

02/10/2016

1D

Thôn Vân Bằng, Cẩm Vân

94

Phạm Tiến Đạt

11/06/2016

1D

Thôn Vân Cát, Cẩm Vân

95

Phạm Tuấn Tiến Đạt

12/06/2016

1D

Thôn Tường Yên, Cẩm Vân

96

Trương Công Đức

16/01/2016

1D

Thôn Đồi Chông, Cẩm Vân

97

Phạm Phương Thanh Hà

26/02/2016

1D

Thôn Tiên Lăng, Cẩm Vân

98

Lê Minh Hải

27/06/2016

1D

Thôn Đồi Vàng, Cẩm Vân

99

Phạm Gia Huy

21/02/2016

1D

Thôn Vân Cát, Cẩm Vân

100

Lê Bảo Khánh

04/01/2016

1D

Thôn Vân Cát, Cẩm Vân

101

Trương Khánh Linh

02/09/2016

1D

Thôn Tường Yên, Cẩm Vân

102

Lê Đình Long

13/02/2016

1D

Thôn Vân Bằng, Cẩm Vân

103

Quản Thành Lương

01/01/2016

1D

Thôn Vân Bằng, Cẩm Vân

104

Cao Thị Hải Mi

15/03/2016

1D

Thôn Do Thượng, Cẩm Tân

105

Lê Thị Nguyệt Nga

02/11/2016

1D

Thôn Quan Phác, Cẩm Vân

106

Phạm Thị Yến Nhi

13/09/2016

1D

Thôn Tiên Lăng, Cẩm Vân

107

Cao Đức Phan

11/08/2016

1D

Thôn Đồi Chông, Cẩm Vân

108

Vũ Thiên Phú

02/02/2016

1D

Thôn Tiên Lăng, Cẩm Vân

109

Phạm Minh Quân

01/04/2016

1D

Thôn Vân Cát, Cẩm Vân

110

Lê Như Quỳnh

29/10/2016

1D

Thôn Quan Phác, Cẩm Vân

111

Phạm Đăng Tâm

21/11/2016

1D

Thôn Đồi Chông, Cẩm Vân

112

Nguyễn Việt Thái

28/08/2016

1D

Thôn Vân Quan, Cẩm Vân

113

Trần Trương Phương Thảo

23/04/2016

1D

Thôn Tiên Lăng, Cẩm Vân

114

Nguyễn Đức Thắng

21/05/2016

1D

Thôn Vân Cát, Cẩm Vân

115

Phùng Hà Thương

06/10/2016

1D

Thôn Vân Cát, Cẩm Vân

116

Phạm Thị Phương Uyên

01/03/2016

1D

Thôn Vân Quan, Cẩm Vân

117

Nguyễn Thị Bảo Yến

19/09/2016

1D

Thôn Tiên Lăng, Cẩm Vân

Danh sách này có 117 học sinh./.

 

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)