Kien (80 x 120).jpg
 
Tổng phụ trách Đội: Trần Đại Kiên
 
Trình độ chuyên môn: ĐHSP GDTC
Điện thoại: 0932274184
Email: kienquyenquyen@gmail.com