Danh sách học sinh được đề nghị hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 Năm học 2018-2019

Đăng lúc: 08:52:01 28/03/2019 (GMT+7)

 DANH SÁCH HỌC SINH
Đề nghị được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP
05 tháng học kì II năm học 2018-2019
(Kèm theo Biên bản xét duyệt thẩm định tại Phòng GD&ĐT, ngày 15/3/2019 )
 
STT
HỌ TÊN HỌC SINH
LỚP
ĐỐI TƯỢNG
GHI CHÚ
          1           
Phạm Thị Ngân Chi
3A
Hộ nghèo 2019
 
          2           
Nguyễn Quỳnh Anh
3B
Mồ côi cha mẹ
 
          3           
Trần Thùy Châu
4C
Mồ côi cha mẹ
 
          4           
Lê Thị Thúy Vân
5B
Mồ côi cha mẹ
 
Danh sách này có 04 học sinh.

DANH SÁCH HỌC SINH KHUYẾT TẬT
Đề nghị được hưởng hỗ trợ theo thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBH-BTC
05 tháng học kì II năm học 2018-2019
(Kèm theo Biên bản xét duyệt thẩm định tại Phòng GD&ĐT, ngày 15/3/2019)
 
STT
HỌ TÊN HỌC SINH
LỚP
ĐỐI TƯỢNG
GHI CHÚ
1
Lê Đình Nam
2C
Hộ nghèo, khuyết tật
 
2
Ngô Thư Kỳ
4A
Hộ cận nghèo, khuyết tật
 
Danh sách này có 02 học sinh.