Giáo dục thể chất là môn học bắt buộc từ lớp 1

Đăng lúc: 09:50:25 05/10/2018 (GMT+7)

Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, Giáo dục thể chất là môn học bắt buộc được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12, đảm nhiệm một trong bốn mặt giáo dục Đức, Trí, Thể, Mỹ.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)