Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2021-2022

Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2021-2022

Đăng lúc 1 năm trước · 88 lượt xem

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022

Danh sách học sinh lớp 1 năm học 2021-2022

Đăng lúc 2 năm trước · 344 lượt xem

Xét, tuyển học sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022

Trường Tiểu học Cẩm Vân xây dựng kế hoạch xét, tuyển học sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022

Đăng lúc 2 năm trước · 621 lượt xem

Thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2020-2021

Thực hiện Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), Trường Tiểu học Cẩm Vân Thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

Đăng lúc 2 năm trước · 235 lượt xem
Đăng lúc 2 năm trước · 335 lượt xem

Danh mục Sách giáo khoa Lớp 1

Danh mục Sách giáo khoa Lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Cẩm Vân năm học 2020-2021

Đăng lúc 3 năm trước · 720 lượt xem

Danh sách học sinh được đề nghị hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2019-2020

Thông báo kết quả xét, đề nghị hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh 05 tháng học kỳ 2 năm học 2019-2020

Đăng lúc 3 năm trước · 199 lượt xem

Công khai dự toán ngân sách năm 2020

dự toán ngân sách năm 2020

Đăng lúc 3 năm trước · 199 lượt xem
Đăng lúc 4 năm trước · 226 lượt xem
Đăng lúc 4 năm trước · 225 lượt xem
12